เราได้สนับสนุนธุกิจทางการเงินให้
 บริษัทมาแล้วหลายบริษัทด้วยกัน
 
  ผลิต อะไหล่รถยนต์ 
 
  ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา 
 
  ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 
  จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวด
 
  ธุรกิจสิ่งพิมพ์  Point of sale materials (POSM)
 
  ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ 

  ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 
  จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์ 
 
  และอื่นๆอีกมากมาย
 

รายละเอียดสินเชื่อ
 
  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  สามารถกู้เพิ่มได้ ไม่เช็คเครติด หรือเครดิดบูโร
  ผ่อนชำระผ่านธนาคาร

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 เป็นเจ้าของกิจการ (มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนภานิชน์)
 มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 มีธุกิจเป็นของตัวเอง
** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เอกสารประกอบขอสินเชื่อ

 บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย) 
 สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนภานิชน์
!!หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ตัวจริงพร้อมสำเนา

Powered by MakeWebEasy.com