รายละเอียด


ส่งเอกสาร เพื่อยื่นขอสินเชื่อ

1. ถ่ายรูปหน้าบริษัท หรือ หน้าร้าน 2รูป 

2: ภายใน 3 รูป

3: ส่งเข้ามาทาง Line ครับ

4: ข้อมูลลูกค้าจะเป็นความลับกับทางบริษัทเราเท่านั้น

หลังจากยื่นเอกสาร รอผล อนุมัติภายใน 30 นาที
 
เตรียมเอกสาร เพื่อทำสัญญา
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ
3.สำเนาสัญญาเช่าสถานที่/กรณีเช่า
4.สำเนาใบจดทะเบียนการค้า 1 ฉบับ 

5.หนังรับรองการทะเบียนการค้า

6.ควรวิเคราะห์ก่อนทำสัญญา 

Powered by MakeWebEasy.com