รายละเอียด


ส่งเอกสาร เพื่อยื่นขอสินเชื่อ

   ถ่ายรูปหน้าบริษัท หรือ หน้าร้าน 2รูป 

   ภายใน 3 รูป

   ส่งเข้ามาทาง Line ครับ

   ข้อมูลลูกค้าจะเป็นความลับกับทางบริษัทเราเท่านั้น

       !!หมายเหตุ หลังยื่นเอกสาร รอตอบกลับ 30 นาทีหรือโทรแจ้ง ได้ที่ 0648357721
 
เตรียมเอกสาร เพื่อทำสัญญา


  สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
  สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ
  สำเนาสัญญาเช่าสถานที่/กรณีเช่า
  สำเนาใบจดทะเบียนการค้า 1 ฉบับ 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com